Allemannsretten gir oss muligheter til å oppleve naturen rundt oss.

Men man må alltid huske å ta hensyn til grunneier, hverandre, planter og dyr.

Begrepene som omtales i allemannsretten er primært innmark og utmark.
Enkelt forklart er innmark områder som gårdsplasser, hustomter, dyrket mark og liknende areal hvor allmenn ferdsel kan oppfattes som inntrengende for eier av grunnen.
Utmark kan forklares som alt som ikke er innmark. I praksis vil det si skog, fjell, myr og kystområder.
Selv om dette virker som en enkel sak å forstå, så kan det til tider være basert på en skjønnsmessig vurdering.

Hva gjelder i allemannsretten?

Selv om allemannsretten gir deg frihet er det viktig å bemerke seg restriksjonene:

  • Respekt naturen - Du kan gå fritt hvor du vil i utmark, så lenge det skjer på hensynfull måte.
    Plikten til å ferdes sporløst og ikke gjøre unødig skade på terrenget eller forstyrre dyrelivet, gjelder alltid når vi ferdes i naturen.
    Husk å ikke forlate noe søppel. -Menneskeskapt søppel kan virke harmløst for oss, men over tid kan utgjør faremomenter for naturen.
    Forlat naturen slik du gjerne selv ønsker å finne den.

  • Du har lov til å telte i utmark uten grunneierens samtykke, så lenge du ikke forstyrrer beboernes fred.
    Teltet må plasseres minst 150 meter fra bebodde hus og hytter og kan maksimalt stå oppe i to døgn, med mindre du får grunneierens samtykke til å telte der lenger.
    Slår du opp telt på høyfjellet eller i et område fjernt fra bebyggelse, gjelder ikke tidsbegrensingen på to dager.
‍

  • Det er generelt ikke lov til å sette opp ild i eller i nærheten av skogsmark i perioden 15. april til 15. september.
    Gjøres dette ikke på forsvarlig måte, er selv engangsgrilling i parken ulovlig. Å tenne bål i strandkanten er derimot innafor, så lenge du ikke skader underlaget og forårsaker brannfare.
    Strengere lokale regler kan også forekomme.

  • All fiske i sjøen som foregår fra land, defineres som fritidsfiske og kan fritt utøves.
    Det samme gjelder fiske som foregår fra fritidsbåt. Når du fisker kan du fritt bruke håndredskaper som fiskestang eller snøre.
    Les mer om fiskereglene på Miljødirektoratets nettsider.

    For at du skal kunne jakte må du bestå en jegerprøve, samt skaffe deg jaktkort.
    Jakt og fiske i ferskvann og vassdrag inngår ikke i allemannsretten.
    Som hovedregel er det kun grunneieren som har rett til det og det er derfor han som må gi deg tillatelse.

    Du kan plukke ville bær, sopp, blomster og urter i utmark, det er en del av allemannsretten.
    Ville nøtter skal derimot plukkes og spises på stedet.
    Bor du i Nordland, Troms eller Finnmark, er det noen steder lagt ned forbud mot sanking av multer.
    Sett deg derfor alltid inn i lokale bestemmelser. Allemannsretten gir deg likevel alltid rett til å plukke multer som spises på stedet.
    De kjente bærfavorittene som blåbær, markjordbær, tyttebær og bringebær kan du uten unntak forsyne deg av, på lovlig vis, over hele landet.
    Mer om høsting fra naturen kan du finne på Miljødirektoratets nettsider.

Ha en fin tur!

Kilder:

Norsk Friluftsliv - https://norskfriluftsliv.no/hva-er-allemannsretten/
Visit Norway - https://www.visitnorway.no/planlegg-reisen/reisetips/allemannsretten/

Tidevann

Besøk

Vi har 1208 guests og ingen medlemmer på besøk.

Om oss

Disse sidene er laget basert på offentlig informasjon hentet inn fra en mengde ulike opplysningsverk (f.eks. brreg).
Sidene er satt sammen fordi "vi" ønsket en side som fungerte annerledes enn det vi klarte å finne ellers på nett.
Ønsker du endringer til f.eks. din bedrift, er det bare å ta kontakt. Tjenesten er foreløpig gratis.

© Innholdet er beskyttet etter åndsverkloven
Systematisk innhenting, lagring, indeksering, distribusjon og all annen form for sammenstilling av listedata tillates ikke uten skriftlig tillatelse fra Travelcamp.no eller Artmark.no
Bildefilene (enten av eiendommen eller logo osv) mht de plasseringer tilhører deres respektive plasseringer med mindre noe annet er spesifisert.