I. Bruksvilkår
Travelcamp.no gir informasjon og tjenester fra kommersielle leverandører relatert til campingplasser, teltplasser, bobiler og andre tjenester for campingrelaterte fritidsaktiviteter til de som ønsker en campingplass og tilhørende tilbud via nettstedet www.travelcamp.no.

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt, tilbys alle tjenestene som tilbys av travelcamp.no - spesielt de på markedet - på grunnlag av disse vilkårene, uavhengig av hvordan (for eksempel via internett, mobile enheter av alle slag, via e-post, post eller telefon) de er direkte eller indirekte (via tredjeparter) tilgjengelige, brukt, avtalt eller på annen måte brukt.

II. Våre tjenester
Informasjonen vi bruker for å beskrive innkvartering og fritidsaktiviteter på nettstedet (inkludert priser, avgifter, vilkår og betingelser, tilgjengelighet) er i stor grad basert på informasjonen som er tilgjengelig fra de respektive campingplasseiere, brukere eller tredjeparter, som samt fra informasjon tilgjengelig gjennom offentlig tilgjengelige kilder.

Etter vellykket registrering (se nedenfor, III.2), har hver campingplass eier/tjenesteleverandør muligheten til å redigere detaljene i tilbudene sine og legge til bilder og videoer. De kan også bestille tilleggspakker mot et gebyr for å markedsføre tilbudene deres (for eksempel premiumoppføring, topposisjon osv.). Disse pakkene har imidlertid ingen innvirkning på rangeringer eller på søkekriteriene valgt av brukeren.

Travelcamp.no tilbyr ikke innkvartering eller andre reisetjenester, men fungerer i stedet som oppslagsverk i denne forbindelse.

En bobilkontrakt o.l. knyttet til bookede overnattingssteder eller bookede tjenester inngås direkte og eksklusivt med de respektive tjenesteleverandørene eller campingplassoperatøren. Vær oppmerksom på at hver campingplassoperatør og tjenesteleverandører har sine egne forretningsbetingelser og/eller kontraktsmessige betingelser. Travelcamp.no har ingen innflytelse over dette og er derfor ikke ansvarlig for disse vilkårene.

III. Bruk av tjenesten
1. Permission
Du kan bruke våre gratis tjenester på eget ansvar, underlagt disse bruksvilkårene i deres nåværende versjon.

Våre tjenester er gratis tilgjengelighet for brukerne, så lenge ingen ekstra, gebyrbaserte tjenester brukes. Når vi leverer tjenestene våre, prøver vi å sikre riktig drift og konstant tilgjengelighet av tjenestene våre uten å ønske å påta oss noe ansvar for dem.

2. Brukerregistrering/Pålogging
Brukerregistrering kreves for å bruke en del av funksjonene som tilbys av travelcamp.no. Du må være minst 18 år for å registrere deg. Du må oppgi ekte og fullstendig informasjon under registreringen. Å bruke personopplysninger til en annen person under registreringen er eksplisitt forbudt.
Det er ikke tillatt å bruke en annen persons e-postadresse, for å opprette en konto for en annen person eller for å opprette flere kontoer for en person. Registrerte brukere kan når som helst endre eller oppdatere påloggingsinformasjonen, eller de kan slette brukerkontoen sin. For mer informasjon, se vår personvernpolicy.

Brukerne er ansvarlige for å holde passordet privat og konfidensielt. Brukerne er også ansvarlige for alle handlinger som utføres via deres konto. Videre er brukerne forpliktet - spesielt for egeninteresse - til å varsle travelcamp.no umiddelbart om uautorisert bruk av påloggingsinformasjonen.

Selv om registrering er automatisk så har ingen krav på registrering.
Travelcamp.no forbeholder seg retten til å avvise en registrering, slette brukerkontoer og blokkere brukere.
Slike avgjørelser kan klages inn til vår administrasjon, og du vil bli informert om resultatet, uten at vi er pliktet til å begrunne avgjørelsens konklusjon.

3. Opprettelse av brukerinnhold
Ved vellykket registrering har brukeren muligheten - avhengig av utformingen av den respektive tjenesten - å legge ut tekster, bilder og videoer (“brukerinnhold”) på markedet og å gi intensjonserklæringer i juridiske transaksjoner. Brukerne er eneansvarlige for innholdet de sender inn.
Travelcamp.no tar ikke noe redaksjonelt ansvar for brukerinnhold. Brukere er forbudt å legge ut innhold som inkluderer:

formidlinger som er straffbar ved lov;
inneholde usanne faktiske påstander;
fornærme, true, forherlige vold eller er ærekrenkende;
er rasistiske, grunnlovsstridig eller tilskyndende;
krenke rettighetene til tredjeparter.

Tredjeparts rettigheter, i dette tilfellet, kan omfatte opphavsrett eller identifikasjonsrettigheter, patenter, merkevarerettigheter eller nærliggende rettigheter, samt personlighetsrettigheter, rettigheter til personvern eller eiendomsrett.
Videre må innholdet ikke inneholde lenker eller annen informasjon/referanser designet for å svekke funksjonaliteten til eksterne databehandlingssystemer, spesielt datamaskiner.

Det er ytterligere retningslinjer og tips å huske på når du legger ut innhold eller sender inn rangeringer, som travelcamp.no har gitt ut i forbindelse med de respektive dialogboksene.

Brukeren bekrefter at, innenfor rammen av disse bruksvilkårene, har han/hun alle rettigheter og andre rettigheter til innholdet som er lagt ut av seg selv og har rett til å gi travelcamp.no bruksrettighetene beskrevet i avsnitt 4 nedenfor. Dette er vanligvis bare tilfelle når du er opphavsrettsinnehaver av innholdet du legger ut, dvs. når du opprettet det.

Travelcamp.no har rett til å fjerne brukerinnhold som bryter med reglene i disse bruksvilkårene eller som bryter med andre gjeldende lover.

OBS: travelcamp forholder seg til gjeldende norske lover og ytringsfrihet også der hvor nakenhet fremkommer.
Det vil si, du står fritt til å legge ut egne bilder etc som inneholder også nakenhet, så fremt det er innenfor det vi betrakter som en naturlig del av innlegget.
Dersom du føler deg krenket av andres friheter innen dette, har du muligheter å enten klage på posten eller bruke andre nettsteder.

4. Immateriell eiendom / rettigheter til bruk av innhold
Tjenestene og markedsplassen, så vel som innholdet og dataene, er beskyttet under copyright, varemerke, databaserettigheter og andre lover.
Kopiering, offentlig reproduksjon eller annen bruk eller utnyttelse av beskyttet innhold og data er generelt ulovlig uten tillatelse fra rettighetshaveren.

Brukere må avstå fra enhver bruk eller utnyttelse som går utover personlig, ikke-kommersiell og lovlig bruk innenfor rammen av det forutbestemte formålet, og som bryter med immaterielle rettigheter til travelcamp.no eller tredjeparter.

Ved å legge ut eller laste opp innhold i våre tjenester, gir brukeren herved travelcamp.no gratis, ikke-eksklusiv, faktisk, romlig og tidsmessig ubegrenset rettighet (“lisens”) til sitt brukerinnhold for drift og annonsering av tjenester; dette innholdet kan brukes over hele verden, i alle medieformer, og kan kopieres, redigeres, deles, kommuniseres, offentliggjøres eller underlisensieres.
Forfatteren beholder moralske rettigheter, og disse overføres vanligvis ikke.

5. Brukeransvar/Fritak
Hver bruker er ansvarlig og ansvarlig for innholdet de legger ut eller laster opp til tjenestene i henhold til generell lov. travelcamp.no er ikke forpliktet til å overvåke informasjonen som kommuniseres av brukerne, eller å se på omstendigheter som antyder ulovlige handlinger.

I tilfelle skyldig brudd på regelverket oppført i avsnitt 3, skal brukeren skadesløsholde travelcamp.no for alle krav fra tredjeparter som er gjort gjeldende mot travelcamp.no i forbindelse med innholdet som er lagt ut av brukeren. Skadeserstatningen dekker også alle nødvendige advokatsalær.

Skadesløsholdelse gjelder ikke hvis og i den grad påstandene mot travelcamp.no er basert på vår unnlatelse av å iverksette umiddelbare tiltak for å fjerne ulovlig innhold etter å ha blitt kjent med dets eksistens.

Ytterligere erstatningskrav på grunn av skyldig brudd på forpliktelsene som følger av disse bruksvilkårene, er fortsatt forbeholdt.

IV. Ansvar for travelcamp.no
Travelcamp.no er ansvarlig uten begrensning for forsettlig og grov uaktsomhet av forpliktelser, men er kun ansvarlig for lett uaktsomhet i tilfelle brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser. Vesentlige kontraktsforpliktelser er de som brukeren regelmessig kan stole på, som i utgangspunktet sikrer riktig gjennomføring av kontrakten og hvis brudd vil bringe oppnåelsen av kontraktsmålet.

I den grad det er mulighet for å bli omdirigert til tredjepartsdatabaser, nettsteder, tjenester osv. Fra markedet og/eller i tjenestene, for eksempel gjennom lenker, hyperkoblinger eller grensesnitt til Property Management Systems, er travelcamp.no ikke ansvarlig for tilgjengeligheten, varelageret eller sikkerheten til disse databasene eller tjenestene eller for innholdet i disse.

Informasjonen som tilbys av våre tjenester er basert på informasjon fra tredjeparter (campingplasseiere, bobiler, tredjepartsleverandører, offentlige kilder osv.). Travelcamp.no kan derfor ikke påta seg noe ansvar for riktigheten, fullstendigheten eller nøyaktigheten av disse dataene, med mindre og i den grad obligatoriske lovbestemmelser angir ansvar fra leverandørens side. Utenlandsk informasjon og innhold som er lagt ut eller lastet opp til våre tjenester av brukere (brukerinnhold) representerer ikke synspunktene, verdiene, anbefalingene eller bestemmelsene til travelcamp.no. Vi anser ikke slikt brukerinnhold som vårt eget og er ikke forpliktet til å kontrollere dette innholdet for korrekthet, fullstendighet og legitimitet. Av denne grunn er vi heller ikke ansvarlige for brukerinnhold, forutsatt at vi ikke har noen kunnskap om dets feil, ufullstendighet eller ulovlighet. I tilfelle travelcamp.no blir gjort oppmerksom på lovbrudd, vil vi straks utføre vår (da) forpliktelse til å kontrollere det aktuelle brukerinnholdet og om nødvendig iverksette ytterligere tiltak (for eksempel å slette det).

Bruken av internett og enhetene som brukes til dette formålet gjøres på brukerens eget risiko. Vi påtar oss intet ansvar for tilgang til tjenestene våre via internett eller for tekniske forstyrrelser og / eller svikt i tjenestene våre.

Travelcamp.no skal bare holdes ansvarlig for tap av data i samsvar med de ovennevnte paragrafene hvis slikt tap ikke kunne vært unngått av passende datasikkerhetstiltak fra brukerens side.

De tidligere nevnte ansvarsbegrensningene gjelder ikke med mindre og i den grad det gjelder erstatningskrav basert på skader på liv, lemmer eller helse forårsaket av travelcamp.no.

V. Gyldighet og endringer i disse bruksvilkårene
Bruksvilkårene og våre generelle vilkår publisert på www.travelcamp.no når tjenestene brukes av brukeren, gjelder alltid.

Travelcamp.no forbeholder seg retten til å endre disse bruksvilkårene helt eller delvis med innvirkning på fremtiden, enten for å avhjelpe en feil, for å optimalisere og videreutvikle eksisterende tjenester, for å utvide tjenestene til å inkludere tilleggstilbud og / eller funksjoner, for å justere for å møte en endring i juridisk grunnlag, av juridiske og / eller regulatoriske årsaker, eller av sikkerhetsmessige grunner.

Hvis en bruker allerede har en registrert brukerkonto (avsnitt 2 i disse vilkårene for bruk) når endringene i bruksvilkårene trer i kraft, har travelcamp.no rett til å endre vilkårene for bruk hvis brukeren ikke blir urimelig ugunstig av endringer.

I tilfelle det blir gjort endringer i disse bruksvilkårene, vil registrerte brukere automatisk og eksplisitt bli varslet om dette ved hjelp av en forespørsel om å logge på igjen, med henvisning til de daterte vilkårene. Når brukeren logger på igjen, etter å ha blitt informert på passende måte, uttrykker de sitt samtykke til de oppdaterte bruksvilkårene.

Hvis en endring i vilkårene for bruk er delvis ugyldig, ugyldig eller ikke kan håndheves, påvirkes ikke gyldigheten og effektiviteten av resten av endringene eller bruksvilkårene.

VI. Miscellaneous
Norsk lov gjelder eksklusivt for unntak av FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer. Når det gjelder en forbruker, gjelder dette lovvalget bare i den grad det ikke begrenser noen obligatoriske lovbestemmelser i forbrukerens bosted eller vanlige oppholdssted.

Hvis disse bruksvilkårene eller deler av disse bruksvilkårene blir ugyldige eller ikke kan håndheves, forblir resten av bestemmelsene i disse bruksvilkårene gyldige og upåvirket. Den ugyldige delen skal erstattes av en som kommer nærmest følelsen og formålet med den ugyldige delen eller partenes vilje på en juridisk effektiv måte.

VII. Alternativ tvisteløsning
EU-kommisjonen har en plattform for online tvisteløsning, som du finner på https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Denne plattformen fungerer som et kontaktpunkt for utenretslig løsning av tvister som oppstår fra online salg eller tjenestekontrakter som involverer en forbruker.

Travelcamp.no er verken forpliktet eller villig til å delta i noen tvisteløsningsprosedyre for et voldgiftsnemnd for forbrukere.

Tidevann

Besøk

Vi har 312 guests og ingen medlemmer på besøk.

Om oss

Disse sidene er laget basert på offentlig informasjon hentet inn fra en mengde ulike opplysningsverk (f.eks. brreg).
Sidene er satt sammen fordi "vi" ønsket en side som fungerte annerledes enn det vi klarte å finne ellers på nett.
Ønsker du endringer til f.eks. din bedrift, er det bare å ta kontakt. Tjenesten er foreløpig gratis.

© Innholdet er beskyttet etter åndsverkloven
Systematisk innhenting, lagring, indeksering, distribusjon og all annen form for sammenstilling av listedata tillates ikke uten skriftlig tillatelse fra Travelcamp.no eller Artmark.no
Bildefilene (enten av eiendommen eller logo osv) mht de plasseringer tilhører deres respektive plasseringer med mindre noe annet er spesifisert.